Header Ads

Tin Hot

Điềm báo giựt cơ

Điềm báo giựt cơ

Điềm báo giựt cơ
giựt cơ

– Giật thịt từ 23 giờ  đến 1 giờ :  Bạn sắp gặp chuyện bất ngờ liên qua đến gia tài.

– Giật thịt từ  1 giờ đến 3 giờ : Niềm vui từ con cái từ phương xa.

– Giật thịt từ  3 giờ đến 5 giờ: Gia đình lục đục, nhỏ hóa to, nếu không nhường nhịn sẽ có kiện tụng.

– Giật thịt từ 5 giờ đến 7 giờ : Có người cần bạn giúp đỡ.

– Giật thịt từ  7 giờ đến 9 giờ: Cần nhắc nhở con cái cẩn thận đề phòng tai nạn bất .

– Giật thịt từ  9 giờ đến 11 giờ: Sắp có người nhờ vả, hãy suy nghĩ nó có lợi cho bạn đó.

– Giật thịt từ  11g đến 13g: có người dèm pha, đề phòng bạn bè trách

– Giật thịt từ  13 giờ đến 15 giờ: Thử mua vé số xem, biết đâu bất ngờ đó.

– Giật thịt từ  15 giờ đến 17 giờ: có tài lộc nhưng cũng có chuyện lôi thôi nhỏ.

– Giật thịt từ  17 giờ đến 19 giờ: hao tài, lại mang nhiều tai tiếng.

– Giật thịt từ  19 giờ đến 21 giờ : Đoàn tụ gia đình

– Giật thịt từ  21 giờ đến 23 giờ: Thành công, tấn tài tấn lộc.

Không có nhận xét nào