Header Ads

Tin Hot

Điềm báo ù tai

Điềm báo Ù tai
Ù tai

Ù tai từ 23 giờ – 1 giờ

Tai Trái: Có người đang thầm thương trộm nhớ bạn đấy

Tai Phải: Có việc kiện thưa. Ít phần thắng, nhiều phần thiệt

Ù tai từ 01 giờ – 03 giờ

Tai Trái: Mang lời ăn tiếng nói

Tai Phải: Có việc kiện thưa. Ít phần thắng, nhiều phần thiệt

Ù tai từ 03 giờ – 05 giờ

Tai Trái: Có việc hao tài, nhưng không đáng kể

Tai phải: Có cải vả giữa vợ chồng, nên nhường nhịn nhau kẻo đỗ vở

Ù tai từ 05 giờ – 07 giờ

Tai trái: Có kẻ rình rập, đề phòng mất trộm

Tai phải: Có khách quí đến thăm hoặc dạm hỏi

Ù tai từ 07 giờ – 09 giờ

Tai trái: Có việc phải đi xa

Tai phải: Có người đến cạnh nhờ vã mình

Ù tai từ 09 giờ – 11 giờ

Tai trái: Tai biến nặng nề, đề phòng xe cộ

Tai phải: Tài đến bất ngờ, vui trong nhà

Ù tai từ 11 giờ – 13 giờ

Tai trái: Người thân từ xa về, có sự vui vẻ trong nhà

Tai phải: Có người trong thân đến thăm

Ù tai từ 13 giờ – 15 giờ

Tai trái: Có người mời ăn uống

Tai phải: Có tin từ xa đưa về

Ù tai từ 15 giờ – 17 giờ

Tai trái: Có người rủ đi du lịch

Tai phải: Người vắng nhà từ lâu bỗng nhiên trở lại

Ù tai từ 17 giờ – 19 giờ

Tai trái: Đề phòng mất đồ trong nhà

Tai phải: Có người mời hợp tác trong công việc lợi lộc

Ù tai từ 19 giờ – 21 giờ

Tai trái: Có ăn uống

Tai phải: Có của bất ngờ

Ù tai từ 21 giờ – 23 giờ

Tai trái: Tin vui, có tài lợi vào

Tai phải: Có rượu thịt, ăn uống. Hoặc có người mời dự tiệc

Không có nhận xét nào