Header Ads

Tin Hot

Đá gỗ hóa thạch màu trắng công dụng và ý nghĩa (Limb cast)

Đá gỗ hóa thạch màu trắng công dụng và ý nghĩa (Limb cast)

Đá gỗ hóa thạch màu trắng trong đó cấu trúc gỗ đã được thay thế bằng Agate hoặc bằng Opal. 


Gỗ hóa thạch màu trắng cung cấp sự tư duy linh hoạt trong các cấu trúc suy nghĩ : gỗ hóa thạch có thể kích thích trí tuệ, và phần "biết" đó trong bản thân, để đưa ra quyết định nên ... "hay" không nên ... "hành động trong cách thức cụ thể.

Gỗ hóa thạch màu trắng tạo ra suy nghĩ "đừng lại" hoặc "đi tiếp" trong tâm trí. Hoặc đôi khi, "tạo nên suy nghĩ thận trọng" cung cấp cho người ta cái nhìn sâu sắc về kết quả tiềm năng, hỗ trợ một người trong việc lựa chọn giữa có "hoặc" không "

Gỗ hóa thạch màu trắng mang năng lượng nguồn gốc tồn tại của mọi sinh vật, cho phép nhận ra sự hoàn hảo vốn có trong dòng năng lượng cơ thể.

Gỗ hóa thạch màu trắng phản hồi và cho sự thừa nhận rằng mỗi người có thể tiếp cận quyền lực tối cao và yêu thương của vũ trụ.

Gỗ hóa thạch màu trắng hỗ trợ tiềm năng của cá nhân, nâng cao phẩm giá, mục đích xác định và sáng tạo trong cuộc sống.

Gỗ hóa thạch màu trắng tiếp tục cung cấp một thế giới vật chất và tinh thần, thúc đẩy sự phát triển của bản thân thực sự và quan trọng

Không có nhận xét nào