Header Ads

Tin Hot

Thời gian sửa nhà theo phong thủy dương trạch


thoi gian sua nha theo phong thuy duong trach

Thời gian sửa nhà theo phong thủy dương trạch

Thời gian trang tu gia trạch


Sau một thời gian dài, thường phải sửa chữa nhà ở, nghĩa là cải tạo, sữa chữa như : thay cánh cửa, quét sơn, sữa cống rãnh .v.vv...Trong một năm, nên sữa chữa ở phía nào và không nên sữa ỏ phía nào trong nhà dựa vào lý luận dương trạch, theo quy tắc dưới đây.

Tháng 1 nên sữa ở phương bắc, không nên sửa ở phương nam.

Tháng 2 nên sữa ở phương đông bắc, không nên sửa ở phương tây nam.

Tháng 3 nên sữa ở phương đông, không nên sửa ở phương tây.

Tháng 4 nên sữa ở phương đông, không nên sửa ở phương tây.

Tháng 5 nên sữa ở phương đông nam, không nên sửa ở phương tây bắc.

Tháng 6 nên sữa ở phương nam, không nên sửa ở phương bắc.

Tháng 7 nên sữa ở phương nam, không nên sửa ở phương bắc.

Tháng 8 nên sữa ở phương tây nam, không nên sửa ở phương đông bắc.

Tháng 9 nên sữa ở phương tây, không nên sửa ở phương đông.

Tháng 10 nên sữa ở phương tây, không nên sửa ở phương đông.

Tháng 11 nên sữa ở phương tây bắc, không nên sửa ở phương đông nam.

Tháng 12 nên sữa ở phương bắc, không nên sửa ở phương nam.

Không có nhận xét nào